Κατηγορίες
Facebook
Twitter
LinkedIn

Εκδόσεις ανά έτος χρυσών λιρών

King George III

Year              Bullion                  Proof
1817           3,235,239               Rare
1818           2,347,230               Rare
1819              3,574
1820           2,101,994               Rare

King George IV  Laureate Head

Year              Bullion                   Proof
1821           9,405,114               Rare
1822           6,356,787
1823              616,770
1824           3,767,904
1825           4,200,343

Bare Head

Year               Bullion                  Proof
1825                                            Rare
1826             5,724,046              450
1827             2,266,629
1828                386,182
1829             2,444,652
1830             2,387,881

King William IV

Year               Bullion                      Proof
1831              598,547                   225
1832              3,737,065                 Rare
1833             1,225,269
1835               723,441
1836             1,714,349
1837             1,172,984  

Queen Victoria Young Head

Year                  Bullion                  Proof
1838                2,718,694               Rare
1839                  503,695              1,230
1841                  124,054
1842                4,865,375
1843                5,981,968
1844                3,000,445
1845                3,800,845
1846                3,802,947
1847                4,667,126
1848                2,246,701
1849                1,755,399
1850                1,402,039
1851                4,013,624
1852                8,053,435
1853              10,597,993             Rare
1854                3,589,611
1855                8,448,482
1856                4,806,160
1857                4,495,748
1858                   803,234
1859                1,547,603
1859 Ansell        167,539
1860                2,555,958
1861                7,624,736
1862                7,836,413
1863                5,921,669
1864                8,656,353
1865                1,450,238
1866                4,047,288
1868                1,653,384
1869                6,441,322
1870                2,189,960


Year                              London                     Sydney                Melbourne
1871 Proof              Extremely Rare
1871                           8,767,250                 2,814,000
1872                         13,486,708                 1,815,000               748,180
1873                           2,368,215                 1,478,000               752,199 
1874                              520,713                 1,899,000            1,373,298
1875                                                              2,122,000            1,888,405 
1876                           3,318,866                 1,613,000            2,124,445
1877                                                              1,590,000            1,487,316 
1878                            1,091,275                 1,259,000            2,171,457 
1879                                20,013                  1,366,000            2,740,594 
1880                            3,650,080                 1,459,000           3,053,454
1881                                                               1,360,000           2,234,800
1882                                                               1,298,000           2,465,781
1883                                                               1,108,000           2,050,450
1884                           1,769,635                  1,595,000            2,942,630
1885                              717,723                  1,486,000           2,967,143
1886                                                               1,667,000           2,902,131
1887                                                               1,000,000           1,916,424 


 

Year                   London                    Sydney              Melbourne
1887 Proof    Extremely Rare
1887                1,111,280                1,002,000           940,000
1888                2,777,424                2,187,000         2,830,612
1889                7,267,455                3,262,000         2,732,590
1890                6,529,887                2,808,000         2,473,537
1891                6,329,476                2,596,000         2,749,592
1892                7,104,720                2,837,000         3,488,750
1893                                                  1,498,000         1,649,352  Veiled Head

Year                   London                    Sydney              Melbourne                  Perth
1893 Proof           Rare
1893                6,898,260                1,346,000          1,914,400
1894                3,782,611                3,067,000          4,166,874
1895                2,285,317                2,758,000          4,165,869
1896                3,334,065                2,544,000          4,456,932
1897                                                  2,532,000          5,130,565
1898                4,361,347                2,548,000          5,509,138
1899                7,515,978                3,259,000          5,579,157                   694,937

1900              10,845,741                3,586,000          4,305,904                1,927,484
1901                1,578,948                3,012,000          3,987,701                2,969,947               


King Edward VII

Year                    London                  Sydney                  Melbourne                 Perth                    Canada
1902 Proof            15,123             Extremely Rare        Extremely Rare
1902                 4,737,796               2,813,000                 4,267,157                4,254,861

1903                 8,888,627               2,806,000                 3,521,780                4,678,569
1904               10,041,369               2,986,000                 3,743,897                4,596,205
1905                 5,910,403               2,778,000                 3,633,838                4,854,698
1906               10,466,981               2,792,000                 3,657,853                4,803,230
1907               18,458,663               2,539,000                 3,332,691                5,028,807

1908               11,729,006               2,017,000                 3,080,148                4,926,537                   633
1909               12,157,099               2,057,000                 3,029,538                4,526,270               16,300
1910               22,379,624               2,135,000                 3,054,547                5,646,049               28,020

King George V

Year                    London            Sydney                   Melbourne          Perth           Canada       South Africa       India
1911 Proof             3,764       Extremely Rare
1911               30,044,105       2,519,000                2,851,451        3,413,474      257,048
1912               30,317,921       2,227,000                2,469,257        4,390,672
1913               24,539,672       2,249,000                2,323,180        4,689,749         3,717
1914               11,501,117       1,774,000                2,012,029        4,771,657       14,900
1915               20,295,280       1,346,000                1,637,839        4,334,135
1916                 1,554,120       1,242,000                1,272,634        4,107,705         6,119
1917                 
1,014,714       1,667,000                   934,469        4,116,840        58,875
1918   
                                       3,716,000                4,969,493        3,725,961     106,570                               1,294,352
1919                                          1,835,000                   514,257        2,852,156     135,957
1920                                            360,000                    530,266        2,533,542
1921                                            839,000                    240,121        2,320,530
1922                                            578,000                    608,306        2,256,187
1923 Proof                                                                                                                                                655
1923                                           416,000                     511,129        2,129,026   
                                 719
1924                                           394,000                     278,140        1,428,984                                 2,660
1925                 3,520,000     5,632,000                  3,311,662  
      1,868,007                         6,086,624
1926                                        1,031,050                     211,107        1,297,625                       11,107,611
1927                                                                               310,156        1,305,420                       16,379,704
1928                                                                               
413,208        1,399,102                       18,235,057
1929                                                                               436,938        1,588,350                       12,024,107
1930                                                                                 77,588        1,773,914                       10,027,756
1931                                                                                 57,809        1,173,567                         8,511,792
1932                                                                                                                                                1,066,680


King George VI

Year                Bullion                        Proof
1937                                                  5,501

Queen Elizabeth II

Year             Bullion                Proof
1957         2,072,000             Rare
1958         8,700,140             Rare
1959         1,358,228             Rare
1962         3,000,000
1963         7,400,000
1964         3,000,000
1965         3,800,000
1966         7,050,000
1967         5,000,000

1968         4,203,000
1974         5,002,566
1976         4,045,056
1978         6,550,000
1979         9,100,000             50,000
1980         5,100,000             91,200
1981         5,000,000             32,960
1982         2,950,000             22,250

1983                                        21,250
1984                                        19,975
1985                                        17,242
1986                                        17,579
1987                                        22,479
1988                                        18,862 

1989                                        23,471
1990                                          8,425
1991                                          7,201
1992                                          6,904
1993                                          6,090
1994                                          7,165
1995                                          9,330
1996                                          9,110
1997                                          9,177
1998                                        11,349
1999                                        11,903   
2000            129,069             12,159
2001              49,462             10,806
2002              75,264             19,440

2003              43,230             16,220
2004              30,688             12,685
2005              45,524             15,458

2006              75,000             15,000
                  Βullion              Proof                 BU
2007         75.000             8,199
2008         75.000             7.735
2009         75.000             9.770
2010       243.986             8.828
2011        Άγνωστο           8.209 
2012        Άγνωστο           5.501               4.559
2013        Άγνωστο           8.243               2.695
  • Site
  • xrisi-lira.gr 
  • Εδρα: 1.
  • Κολοκοτρώνη 9 -2ος Οροφος. Αθήνα ( Σύνταγμα )τκ.10561
  • Τηλ.: 211 400 30 26
  • Εδρα : 2. ελ. βενιζέλου 53 πειραιάς τκ 18532
  • τηλ.21 11825001    Κιν.    697 2027740

Περισσότερα άρθρα

Ο Χρυσός Βρετανός Κυρίαρχος:

Ο Χρυσός Βρετανός Κυρίαρχος: Η σημασία του στην Ιστορία Το χρυσό βρετανικό κυρίαρχο είναι το πιο δημοφιλές και περιζήτητο επενδυτικό νόμισμα από

Η ιστορία του χρυσού νομίσματος

Το Sovereign χρυσό νόμισμα κατέχει μια ιστορική θέση στα βιβλία της ιστορίας των οικονομικών. Σεβαστό για την πλούσια ιστορία, την εντυπωσιακή αγνότητα και

Scroll to Top