Κατηγορίες
Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ 1957 – 1968

 

Ημερομηνία Κοπή
1957 2,072,000
1958 8,700,000
1959 1,358,000
1962 3,000,000
1963 7,400,000
1964 3,000,000
1965 3,800,000
1966 7,050,000
1967 5,000,000
1968 4,203,000

Περισσότερα άρθρα

Ο Χρυσός Βρετανός Κυρίαρχος:

Ο Χρυσός Βρετανός Κυρίαρχος: Η σημασία του στην Ιστορία Το χρυσό βρετανικό κυρίαρχο είναι το πιο δημοφιλές και περιζήτητο επενδυτικό νόμισμα από

Η ιστορία του χρυσού νομίσματος

Το Sovereign χρυσό νόμισμα κατέχει μια ιστορική θέση στα βιβλία της ιστορίας των οικονομικών. Σεβαστό για την πλούσια ιστορία, την εντυπωσιακή αγνότητα και

Scroll to Top