Κατηγορίες
Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ’ 1820 – 1825

Αγορά – Πώληση

 

Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ’
Ημερομηνία Περιγραφή Νομισματοκοπεία
1821 9.405.000
1822 5.357.000
1823 617.000
1824 3.768.000
1825 4.200.000
1825
1826 5.724.000
1827 2.267.000
1828          ΣΟΒΑΡΗ –  ΖΗΤΗΣΗ !!! 386.000  ΣΠΑΝΙΑ
1829 2.445.000  ΣΠΑΝΙΑ
1830 2.388.000  ΣΠΑΝΙΑ

 

Περισσότερα άρθρα