Κατηγορίες
Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρυσή λίρα Βικτώρια 1878 Sydney

 

Χρονολογία: 1878
Διαθέσιμο: Ζητείται
Τιμή σπάνιας λίρας €: 540 euro

 

1,259,000 εκδόθησαν το 1878.

Το εμπρόσθιο σχέδιο είναι από τον   w. u.και το αντίστροφο από τον  j.b. m.

Παρόλο που 1,259.000  είχαν εκδοθεί, πολλοί είχαν λειώσει όταν τους απεστάλησαν στο εξωτερικό. Αυτό το νόμισμα  είναι επομένως λίγο πιο δύσκολο να βρεθεί.

Περισσότερα άρθρα