Κατηγορίες
Facebook
Twitter
LinkedIn

1940 Ιανουάριος / 1.087 δρχ.

1941 Ιανουάριος / 1.200δρχ.

1942 Ιανουάριος/ 23.500δρχ.

1943 Ιανουάριος/ 144.800 δρχ.

1944 Ιανουάριος/ 2.126,500 δρχ.

1944 Φεβρουάριος 5.640.100 δρχ.

1944 Μάρτιος 15.003.000 δρχ.

1944 Απρίλιος 34.876.700 δρχ.

1944 Μάιος 100.700.000 δρχ.

1944 Ιούνιος 125.400.000 δρχ.

1944 Ιούλιος 370.800.000 δρχ.

1944 Αύγουστος 2.536.400δρχ.

1944 Σεπτέμβριος 17.972.000δρχ.

1944 Οκτώβριος 1.625.400.000 δρχ.

1944 Νοέμβριος 70.800.000.000 δρχ

1944 Δεκέμβριος 3.967 δρχ. νέες
Τελευταία δεκαετία τιμών

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2009 αγορα 175.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2010 αγορα 235.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2011 αγορα 295.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2012 αγορα 300.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2013 αγορα 225.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2014 αγορα 215.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2015 αγορα 235.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2016 αγορα 255.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2017 αγορα 245.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2018 αγορα 255.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2019 αγορα 300.00 €

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2020 αγορα  380.00€

Τιμή χρυσής λίρας οκτώμβριος 2021 αγορά   385.00€

Τιμή χρυσής λίρας σεπτέμβριος 2022 αγορά 415.00€

Περισσότερα άρθρα