Σπάνιες χρυσές λίρες ζήτηση

Εικόνα Ονομα Χρονολογία Διαθέσιμο Τιμή €
Χρυσή λίρα king william IV 1832 1832 Ζητείται 8000 e
Χρυσή λίρα king william IV 1831 1831 Ζητείται 8000 e
Χρυσή λίρα king george IV 1830 1830 Ζητείται 1000e
Χρυσή λίρα king george III 1829 1829 Ζητείται 500 e
Χρυσή λίρα king george IV 1829 1829 Ζητείται 1.000 euro
Χρυσή λίρα king george IV 1828 1828 Ζητείται 5000 e
Χρυσή λίρα king george IV 1828 1828 Ζητείται 6.000 euro
Χρυσή λίρα king george IV 1827 1827 Ζητείται 500 e
1826 King George IV two Gold pound 1826 Ζητείται 8.000 €
Χρυσή λίρα king george IV 1826 1826 Ζητείται 500 e

Σελίδες