Σπάνιες χρυσές λίρες ζήτηση

Εικόνα Ονομα Χρονολογία Διαθέσιμο Τιμή €
Χρυσή λίρα king george IV 1828 1828 Ζητείται 6.000 euro
Χρυσή λίρα king george IV 1827 1827 Ζητείται 500 e
1826 King George IV two Gold pound 1826 Ζητείται 8.000 €
Χρυσή λίρα king george IV 1826 1826 Ζητείται 500 e
Χρυσή λίρα king george IV 1825 1825 Ζητείται 1000e
Χρυσή λίρα king george IV 1824 1824 Ζητείται 1000e
Χρυσή λίρα king george III 1823 1823 Ζητείται 3000 e
Χρυσή λίρα king george IV 1823 london 1823 Ζητείται 2000 euro
Χρυσή λίρα king george III 1822 1822 Ζητείται 1000 e
Χρυσή λίρα king george IV 1821 1821 Ζητείται 500 e

Σελίδες