Σπάνιες χρυσές λίρες ζήτηση

Εικόνα Ονομα Χρονολογία Διαθέσιμο Τιμή €
Χρυσή λίρα έκδοση βικτόρια 1842 1842 Ζητείται 800 euro
Χρυσή λίρα Wiliam IV 1832 1832 3750€
Χρυσή λίρα έκδοση βικτόρια 1841 1841 Ζητείται 15.000 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1839 1839 Ζητείται 1500 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1838 1838 Ζητείται 1000 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1837 1837 Ζητείται 1200 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1836 1836 Ζητείται 500 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1835 1835 Ζητείται 2000 euro
χρυσή λίρα king william IV 1834 1834 Ζητείται 500 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1833 1833 Ζητείται 2000 e

Σελίδες