Σπάνιες χρυσές λίρες ζήτηση

Εικόνα Ονομα Χρονολογία Διαθέσιμο Τιμή €
Χρυσή λίρα king william IV 1836 1836 Ζητείται 500 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1835 1835 Ζητείται 2000 euro
χρυσή λίρα king william IV 1834 1834 Ζητείται 500 euro
Χρυσή λίρα king william IV 1833 1833 Ζητείται 2000 e
Χρυσή λίρα king william IV 1832 1832 Ζητείται 8000 e
Χρυσή λίρα king william IV 1831 1831 Ζητείται 8000 e
Χρυσή λίρα king george IV 1830 1830 Ζητείται 1000e
Χρυσή λίρα king george III 1829 1829 Ζητείται 500 e
Χρυσή λίρα king george IV 1829 1829 Ζητείται 1.000 euro
Χρυσή λίρα king george IV 1828 1828 Ζητείται 5000 e

Σελίδες