Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' Decimal Portrait 1974 - 1982