Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 360.00€ 380.00€
Ελλιποβαρής 310.00€ 320.00€
Ιταλική 265.00€ 295.00€
Λιβάνου 235.00€ 255.00€