Δελτία Τιμών Χρυσής Λίρας 14/11/2019

Χρυσές Λίρες

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Αγορά πώληση
Αγγλίας 300.00€ 320.00€
Ελλιποβαρής 285.00€ 295.00€
Ιταλική 265.00€ 275.00€
Λιβάνου 215.00€ 230.00€